Uitlegvideo’s ter ondersteuning van de les

Altijd bij de hand, zodat jij het snel snapt!

Wat is ShowMe?

ShowMe is een digitale assistent met interactieve uitlegvideo’s en diagnostische toetsen.

Voor alle vakken in het voortgezet onderwijs maakt ShowMe uitlegvideo’s bij de moeilijkste onderwerpen. De uitlegvideo’s zijn interactief omdat de leerling keuzes maakt: wil ik mijzelf toetsen, wil ik kennis die nodig is nogmaals bekijken, wil ik oefenopdrachtjes maken of wil ik die stap overslaan.

De leerling heeft de regie en staat daarmee aan het roer van zijn eigen leerproces bij ShowMe. Met de diagnostische toetsen van ShowMe weet je als leerling en als docent snel welke onderwerpen je al beheerst en wat je nog moet leren. Dat motiveert.

Voor wie is ShowMe bedoeld?

ShowMe is er voor alle leerlingen van VMBO, HAVO en VWO.

Uit marktonderzoek (2021) blijkt dat een ruime meerderheid van docenten en schoolleiders verwacht dat ShowMe effectief is bij het wegwerken of voorkomen van leerachterstanden bij leerlingen. Daarom beginnen wij met de kernvakken voor klas 1 en klas 3. De ambitie is om alle vakken voor alle klassen in VMBO-GT, HAVO en VWO te voorzien van uitlegvideo’s en diagnostische toetsen.

De kracht van de herhaling

ShowMe biedt leerlingen de mogelijkheid om de essentie van de instructie, in video of animatie nogmaals te volgen. Op ieder moment en op elke plek. Via mobiel, tablet, laptop of pc. De docent kan ShowMe inzetten tijdens de les (verlengde instructie) of als voorbereiding op de les. De leerling kan de uitlegvideo’s nogmaals bekijken bij het doornemen van de stof of bij het maken van huiswerk. Op school, in de mediatheek of thuis.

De leerling aan het roer

De leerling kan ShowMe gebruiken om zich te toetsen: wat weet ik al over dit onderwerp en wat moet ik nog leren?

Diagnostisch toetsen motiveert leerlingen. Activeren van voorkennis is onderdeel van elke uitlegvideo. Wanneer je de noodzakelijke voorkennis niet meer scherp hebt of wanneer deze is weggezakt, krijg je deze kennis opnieuw aangeboden. De eerder opgedane kennis, noodzakelijk voor de volgende stap kan op deze manier worden opgefrist. Het lastige onderwerp wordt in de video uitgelegd. De essentie van het onderwerp wordt krachtig in video of animatie, stap voor stap toegelicht.

Tussendoor worden korte oefenopdrachtjes gepresenteerd om te checken of de stof wordt beheerst. Deze opbouw van de uitlegvideo’s maakt ShowMe interactief, met de leerling aan het roer van zijn eigen leerproces. De leerling kan steeds de keuze maken: wil ik mijzelf toetsen, wil ik kennis die nodig is nogmaals bekijken, wil ik oefenopdrachtjes maken of wil ik die stap overslaan. De leerling heeft de regie. Ook over het aantal keren dat hij de uitlegvideo wil bekijken. Zo vaak en waar hij maar wil.

ShowMe is geen methode

De leerling checkt zijn voorkennis en ShowMe geeft op maat uitleg over het onderwerp

ShowMe is geen instrument dat een methode vervangt. ShowMe geeft uitleg over de moeilijkste onderwerpen. Zo is de leerling weer snel op stoom. Met de gepersonaliseerde diagnostische toetsen kan de leerling snel checken of hij de stof goed begrijpt.

ShowMe voor de middelbare school

Wilt u achterstanden van leerlingen wegwerken of toekomstige achterstanden voorkomen? Docenten en schoolleiders verwachten dat ShowMe effectief is bij het wegwerken of voorkomen van leerachterstanden.

Hoe wordt ShowMe gemaakt?

ShowMe wordt gemaakt door een team van vakdocenten, onderwijskundigen en televisieproducenten. Zij werken samen om krachtige animaties te maken. De didactisch sterke vakdocenten geven aan wat er uitgelegd moet worden.

De scriptschrijvers maken de juiste teksten voor de voice-over en de animatoren creëren het beeld-verhaal. De interactie-specialisten verbinden de verschillende componenten in de software. Het proces wordt gestuurd door de televisie-producent die het geheel overziet.

De voordelen van ShowMe

Effectief leren met uitlegvideo’s

ShowMe is mede ontwikkeld aan de hand van de cognitieve theorie van multimedia leren (R. Mayer – Cambridge juli 2020). De ontwerpprincipes van de uitlegvideo’s zijn eveneens ontleend aan deze theorie. De uitlegvideo’s van ShowMe zijn animaties. Animaties zorgen ervoor dat de uitleg objectief en met de minst mogelijke afleiding in beeld wordt gebracht. De voice-over ligt prettig in het gehoor. Met deze principes wordt de aandacht vastgehouden en wordt de leerling niet afgeleid. Uit kwalitatief onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat leerlingen die leren met behulp van video’s en animaties tot wel een punt hoger scoren op een toets.

Kansengelijkheid realiseren

Elke docent wil dat iedere leerling zich maximaal ontplooit en gelijke kansen heeft. Leerlingen van goed opgeleide en goed verdienende ouders hebben de beste kansen; zij kopen bijles of ondersteuning in. Dit schaduwonderwijs vergroot kansenongelijkheid. ShowMe versterkt kansengelijkheid door motiverende toetsen en didactisch sterke uitlegvideo’s beschikbaar te maken voor alle leerlingen die dat nodig hebben.

Iedere leerling de beste docent

Iedere leerling verdient de beste docent. ShowMe vervangt de docent niet. ShowMe dient als verlengde instructie en om de instructie interactief te herhalen. Waar, wanneer en met welk device de leerling wil: mobiel, tablet, laptop of pc.

In co-creatie met docenten gemaakt

De uitlegvideo’s worden samen met docenten uit het voortgezet onderwijs gemaakt. De didactisch sterke docenten geven aan wat er uitgelegd moet worden. De onderwijskundige professionals van ShowMe hebben voorheen bij SchoolTV of Teleac/NOT gewerkt en weten hoe video-uitleg en onderwijs krachtig moet worden gecombineerd.

De leerling aan het roer

ShowMe schrijft geen volgorde voor. Het is een interventie die wordt ingezet door de docent en een hulpmiddel voor de leerling. De leerling maakt de keuze: wil ik de noodzakelijke voorkennis nog een keer opfrissen of niet? Wil ik de oefenopdrachten doen of overslaan? Scholen of docenten die eigen regie van leerlingen belangrijk vinden kunnen ShowMe inzetten.

Via school mee naar huis

ShowMe is geen platform dat via de commerciële thuismarkt wordt aangeboden aan ouders en hun kinderen. De school biedt ShowMe aan de leerling aan. Omdat het leerlingen helpt om het lastige of moeilijke onderwerp sneller te snappen. Een licentie zorgt ervoor dat de docent en de leerling de uitlegvideo’s en diagnostische toetsen op school en thuis, op elk device en elk tijdstip kan gebruiken. Allemaal voor hetzelfde lage bedrag.

Differentiëren wordt makkelijker

Met ShowMe hebben docenten een instrument in handen dat differentiëren ondersteunt. De uitlegvideo’s kunnen worden gebruikt voor flipping the classroom, als verlengde instructie in de klas of als herhaalde instructie tijdens het huiswerk maken. Op school en thuis.

Leerlijnen en leerdoelen als basis

De leerlijnen en leerdoelen zoals het SLO deze heeft opgesteld en ontworpen liggen aan de basis van de uitlegvideo’s. Per vak worden de moeilijke of lastige onderwerpen interactief uitgelegd. Leerlingen navigeren door ShowMe op onderwerp, thema of hoofdstuk in de methode die de eigen school gebruikt. Docenten kunnen onderwerpen ook zoeken gebaseerd op de leerdoelen of leerlijnen.

Zoeken op methode kan ook

In welk hoofdstuk van de methode het onderwerp wordt behandeld vind je ook in ShowMe. Elke school kiest zelf de methode die wordt gebruikt. In ShowMe vindt de leerling (automatisch) de methode van de school en waar het onderwerp in de methode wordt behandeld. Met de link naar de uitlegvideo.